Zpět na úvod
Zpět na úvod O úroveň výše
POZOR, již vyprodáno!
Nebezpečné látky a přípravky ve výuce chemie na základní škole

 
Ukázka příloh
     Na základě podnětů ze strany učitelů chemie a vedení škol připravili autoři PhDr. Břetislava Černá, CSc. a Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. publikaci, která reaguje na nutnost naplnit povinnosti vyplývající ze zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č. 352/1999 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a z dalších následných nařízení vlády a vyhlášek ministerstev.

Naplnění těchto předpisů musí být dokončeno do konce kalendářního roku 2001.
Později se škola vystavuje sankcím jdoucím až do milionů Kč.

V každé instituci, která používá chemické látky a přípravky, musí být autorizovaná osoba a veškeré zásoby chemikálií musí být opatřeny štítkem s údaji uvedenými v citovaných předpisech. Ke každé chemikálii musí být přiřazen bezpečnostní list.

Abychom vyplnili metodickou mezeru, připravili jsme publikaci, která obsahuje:

Stručný výklad uvedených zákonů a předpisů včetně doporučeného seznamu (normativu) chemikálií potřebných pro výuku chemie na ZŠ a víceletých gymnáziích.

Příloha č. 1:
Všechny štítky na chemikálie potřebné na ZŠ, bez lepící vrstvy.

Příloha č. 2:
Bezpečnostní listy, odpovídající příslušným předpisům, ke všem výše uvedeným potřebným chemikáliím.

Alternativní příloha č. 3:
Samolepící štítky (etikety) na chemikálie podle první přílohy.

Obsah publikace vychází z potřeb základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Pro vyšší ročníky středních škol autoři podle poptávky připraví doplněk se štítky a bezpečnostními listy pro další chemické látky a přípravky používané na středních školách.

Věříme, že naše metodické listy Vám usnadní uvedení chemických kabinetů do souladu s naší překotnou legislativou.

Publikace zasíláme s fakturou na základě objednávky. Pouze na výslovné přání na dobírku.

POZOR, již vyprodáno!

Cena za publikaci s přílohami 1 a 2 ............... 346,00 Kč,
Cena za publikaci s přílohami 1, 2 a 3 ........... 397,00 Kč.
Ceny včetně DPH, balného a poštovného.

Publikace obsahuje bezpečnostní listy, resp. štítky, k následujícím chemikáliím:

aceton
acetylid vápenatý
amoniak
benzen
brom
cyklohexan
dichoman amonný
dusičnan amonný
dusičnan olovnatý
dusičnan stříbrný
dusičnan vápenatý
athanol
ethyl-acetát
fenol
formaldehyd
fosfor
hliník
hořčík
hydroxid draselný
hydroxid sodný
hydroxid vápenatý
chlorid měďnatý
chlorid vápenatý
chlorid železitý
jod
kyselina citronová
kyselina dusičná
kyselina chlorovodíková
kyselina octová
kyselina sírová
manganistan draselný
methyloranž
naftalen
n-hexan
octan sodný
oxid manganičitý
oxid měďnatý
oxid vápenatý
peroxid vodíku
síra
síran amonný
síran hlinitodraselný
síran měďnatý pentahydrát
síran zinečnatý pentahydrát
sodík
toluen
uhličitan sodný
Poslední aktualizace 14. 4. 2020. Počet návštěv 001656.