Výukové filmy pro školy

Výroba výukových filmů, koncipovaných jako učební pomůcky, je vlastně historicky první činností naší firmy.

Pro jejich nabídku jsme zřídili e-shop comenex.cz.

Patrně nejrozsáhlejší série krátkých šotů Chemické pokusy autorů Josefa Budiše a Slávky Černé obsahuje více jak 70 školních pokusů z organické i anorganické chemie.

Komplexní pomůcka Naše zvířátka je určená mateřským školám, prvním ročníkům základních škol, školním družinám a najde uplatnění v dětských sborech. Obsahuje DVD s videoklipy, CD s písničkami a noty pro nácvik zpěvu.

Podíleli jsme se na přípravě filmů do fyziky, ve kterých byly použity originální postupy digitálního zpracování, jako je třeba generování fyzikálních veličin přímo z obrazu.